Welcome you back!
info@xmlite.net

GUANGZHOU XIANGMING LIGHT LIMITED

Website: www.movinghead.net

Zip code: 510880

Address: No-1 Longxin Road, Longkou Village,Huashan Town, Huadu District, Guangzhou,China

Tel: 020-37701875 

Fax: 020-28607102

E-mail: info@xmlite.net

Scan QR code